ZwemScouts
Zwemschool Zwemlessen


Zwemvereniging Voerendaal

Erkende zwemopleidingen vanaf leszwemmen tot en met
wedstrijdzwemmen op nationaal en internationaal niveau

VOLG DE VORDERINGEN VAN JE KIND OP JE MOBIEL
LESSEN IN GROEPEN
Bij alle zwemlessen staat voorop dat de les actief, leerzaam, maar vooral plezierig is. In de zwemles is er veel aandacht voor spelend en ontdekkend leren. Dit leidt tot bewegingservaring, veel zelfvertrouwen en zwemtechnieken waarmee een kind veilig kan zwemmen in het water. Bij het leren zwemmen sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de leef- en denkwereld van het kind. 
Kindvriendelijke zwemopleidingen
Watergewenning 1/2/3
 Zwemdiploma  A/B/C 
Zwemvaardigheiddiploma 1/2/3
 Herhalings zwemlessen
 Opleiding wedstrijdzwemmen
 Opleiding TOP wedstrijdzwemmen
ZWEMSCOUTS ZWEMOPLEIDINGEN
Zwemvereniging ZV Voerendaal
Zwembad De Joffer Goswijnstraat 1 Voerendaal
Voor informatie/aanmelden : mail naar info@zwemscouts.nl 

Onze instructeurs nemen actief deel aan de zwemsport deel of zijn nog actief als wedstrijdzwemmer en beschikken zo over heel veel zwemervaring en weten heel goed hoe zij de basis zwemtechnieken kunnen overbrengen op de jonge kinderen die onze zwemlessen volgen. Wij gaan ervan uit dat u de zwemlessen wilt volgen zodat u kind goed leert zwemmen in het belang van de veiligheid van u kind. Elk kind heeft een eigen ontwikkeling zodat het niet te bepalen is hoe snel een kind de verschillende zwemdiploma's gaat halen. Het ene kind zal veel sneller slagen voor het volgende zwemdiploma dan het andere. Belangrijk is ook het zwemplezier. Onze instructeurs gaan voor kwaliteit en voor 100% zwemveiligheid zodat u kind zich ook inderdaad kan redden in het water maar ook het zwemplezier in het water heeft een hoge prioriteit.
Aanmelden druk hier

START NIEUWE ZWEMLESBLOKKEN
29-12-2018
02-03-2019
04-05-2019
U wilt Tussentijds starten met de zwemlessen? Mail naar info@zwemscouts.nl
ZWEMLESSEN
We groeien er allemaal mee op in Nederland: water. Daarom is het goed om van jongs af aan te beginnen met zwemles. Niet alleen voor het plezier, maar ook vanwege de veiligheid. U kind kan deelnemen aan onze zwemlessen vanaf 4 jaar. U kunt u kind ook eerder aanmelden zodat het direct kan starten als het 4 jaar is. Het is mogelijk om op elk moment te starten met de zwemlessen tijdens een lesblok want het eerste waarmee u kind start is met de groep watergewenning. Hoe eerder u hiermee start hoe beter het is voor het kind en zijn ontwikkeling in het water.

Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u mailen naar info@zwemscouts.nl


ZWEMLESSEN
ZATERDAG
12:20 12:50
Watergewenning en aanleren elementaire zwemslagtechniek Niv 1
ZATERDAG 12:50 13:40 Niveau 2 - 3 Zwemdiploma A
ZATERDAG 13:40 14:30 Zwemdiploma B C / diploma Zwemvaardigheden

Er zijn geen zwemlessen in de hieronder aangegeven perioden
vanaf
t/m

08-07-2018
24-08-2018
Zomervakantie 
vanaf
t/m
07-07-2019
24-08-2019
Zomervakantie (nog onder voorbehoud)Leeftijd vanaf 18 jaar
Vrijwilligersvergoeding
Elke zaterdag
Van 12:20 tot 14:30 

Interesse?
Bel dan vrijblijvend naar:
06 43 12 90 27
of mail naar administratie@zwemscouts.nl
VACATURE

In deze functies ben je verantwoordelijk voor de kinderen die je lesgeeft en het leerlingvolgsysteem.
Jouw voornaamste doel is het kinderen zo goed en efficiënt mogelijk bijbrengen van het zwem ABC. Dit op basis van onze diploma eisen zoals die zijn bepaald door de NRZ.

Vacature: zwemonderwijzer

Opleidingseisen
- voorkeur diploma zwemonderwijzer NBZ, KNZB, NPZ/NRZ, CIOS met aantekening zwemmen, ALO. (of gelijkwaardig)
- voorkeur een geldig EHBO- / BHV diploma.
- voorkeur opleiding Zwemmend Redden

Vacature: assistent zwemonderwijzer
Opleidingseisen
- beschikken over een ruime zwemmerservaring
- openstaan om het vak te leren
           

Voor informatie/aanmelden : mail naar info@zwemscouts.nl
OPLEIDING WEDSTRIJDZWEMMEN
Ben jij niet ouder dan 10 jaar en ben jij in het bezit van minstens het zwemdiploma B en wil je graag aan zwemwedstrijden deelnemen dan meld je bij ons aan. De besten van ons zwemteam nemen elk half jaar deel aan de nationale zwemkampioenschappen. Als je nog niet alle zwemdiploma's hebt dan bieden wij de mogelijkheid om op te gaan voor alle zwemdiploma's

Voor aanmelden of voor meer informatie kunt u mailen naar info@zwemscouts.nl


Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro
IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24

• tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts
Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind
• Wij verzoeken u vriendelijk om alle betalingen apart per kind te verrichten
Sinds 2004 is onze organisatie erkend door de NRZ, Nationale Raad Zwemdiploma's.

Dit is te herkennen aan een jaarlijks uit te geven vignet met daarin het betreffende jaartal. Wil de consument er zeker van zijn dat een Nationaal Zwemdiploma wordt behaald, let er dan op dat het zwembad, de zwemvereniging of de zwemschool de erkenning heeft als ‘Erkend Opleidings- en Exameninstituut Nationale Zwemdiploma’s’. Alleen deze instanties mogen opleiden voor de Nationale Zwemdiploma’s. Deze erkenning wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, het kennisinstituut voor de zwembranche.

Zwemles volgen bij de ZwemScouts:

  • Lessen in kleine groepen.
    Wij bieden de mogelijkheid om erkende zwemdiploma's te halen. Dit zijn diploma's die uitgegeven worden door de nationale raad van zwemdiploma's.

  • Basis lesonderwerp
    Op een speelse en kindvriendelijke manier conditie en techniek verbeteren van alle zwemslagen gebaseerd op de eisen van de verschillende zwemdiplomas.

  • Leerlingvolgsysteem
    Wij werken met de internet zwemscore module, een digitaal leerling volgsysteem dat het mogelijk maakt voor ouders om de vorderingen van hun kind te volgen via internet

Het belang van zwemles. 

Nederland is een waterrijk land en daarom is het belangrijk dat iedereen - en zeker kinderen - zich kan redden in het water. Je moet er niet aan denken dat een kindje te water raakt en verdrinkt.

Verdrinken

Bovendien is zwemmen goed voor de ontwikkeling van kinderen
 
Bij de ZwemScouts zwemmen de kinderen voor hun ABC-diploma, geheel volgens de officiële NRZ-vereisten (Nationaal Platform Zwembaden).

Een kind dat zwemdiploma C heeft gehaald, heeft een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Maar het is raadzaam om regelmatig te blijven zwemmen na het halen van het Zwem ABC. Kinderen in de groei die hun geoefendheid niet op peil houden, lopen gevaar dat de opgedane vaardigheden in het water verminderen of zelfs verloren gaan. Het spreekt vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is. Uw kind kan daarom bij de Zwemscouts nog door met bijvoorbeeld zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Wie wil blijven zwemmen, kan ook kiezen om door te gaan met zwemmen bij een zwemvereniging.

ZWEMSCORE MODULE 
VOLG DE VORDERINGEN VAN JE KIND
OP INTERNET EN OP JE MOBIEL 

   

VOLG DE VORDERINGEN VAN JE KIND
OP INTERNET EN OP JE MOBIEL 

Wij werken met de internet zwemscore module, een digitaal leerling volgsysteem dat het mogelijk maakt voor ouders om de vorderingen van hun kind dagelijks te volgen via internet. Grappige smilies laten zien hoe ver hun kind gevorderd is. Iedere les waarop een kind wordt beoordeeld wordt op een persoonlijke pagina weergegeven met smilies.

TIJDENS DE LESSEN KUNT
U DE VORDERINGEN VAN
U KIND BLIJVEN VOLGEN


Moet je kind het diploma A, B én C halen?

Ja, want alleen met zwemdiploma A, B én C is je kind echt voorbereid op een leven lang zwemplezier. In 1998 is het zogenoemde Zwem-ABC ontwikkeld. Met de komst van de zwemparadijzen met wildwaterglijbanen en veel nieuwe vormen van recreatie in, op en bij het water, hebben kinderen andere vaardigheden nodig dan vroeger. Die andere vaardigheden leren kinderen vooral tijdens de lessen die voorbereiden op het zwemdiploma C. Anders dan vroeger, toen er nog alleen diploma A en B waren, hebben kinderen dus ook echt diploma C nodig.

Zwem kid

Kan ik als ouder iets doen om het leren zwemmen te versnellen?

Je kunt het voor je kind makkelijker maken door veel te gaan zwemmen. Doe dan geen oefeningen, maar maak het zwemmen leuk. Als het kind een zwemoefening wilt doen dan is dat goed maar als het zelf stopt verder gaan met spelen. Ga samen van de glijbaan of doe spelletjes. Jouw aanwezigheid zorgt ervoor dat je kind zich op zijn/haar gemak gaat voelen in het water. Dat geeft zelfvertrouwen!


Zakken tijdens het examen, kan dat?

Zweminstructeurs laten hun leerlingen alleen deelnemen aan het afzwemmen als zij denken dat de kinderen het examen kunnen halen. Een leerlingvolgsysteem helpt om die afweging goed te maken. Maar een beoordelingscommissie bepaalt uiteindelijk of je kind zijn diploma krijgt. Het is in principe dus mogelijk dat je kind zakt bij het diplomazwemmen.

Mag mijn kind een zwembrilletje op?

Bij het diplomazwemmen is een zwembrilletje niet toegestaan. De reden? Als je kind onverwacht in het water terecht komt, heeft hij/zij ook geen zwembrilletje op en moet je kind zich kunnen redden.

Wat moet mijn kind aan naar de zwemles?

Het is belangrijk dat uw kind tijdens de zwemles badkleding draagt. Dat zit lekker en is hygiënisch. Het soort of merk maakt verder niet uit.

Waarom is het ene kind sneller dan het andere kind?

Alle kinderen kunnen leren zwemmen, maar niet alle kinderen doen daar even lang over. Dat is heel normaal. Dat een kind meer oefening nodig heeft dan gemiddeld, kan te maken hebben met de motoriek: niet iedereen ontwikkelt zich in hetzelfde tempo. Vaak heeft het echter te maken met angst. Het scheelt enorm als je je kind op tijd leert wennen aan water. Denk er ook aan dat je eigen houding van invloed kan zijn. Als je je kind steeds waarschuwt dat water 'gevaarlijk' is, kan het zijn dat hij/zij er bang voor wordt. 

Wat te doen na het zwemlessen?

Ons advies is : regelmatig blijven zwemmen!! Maak gebruik van onze herhalingslessen

Wie het Zwem-ABC heeft gehaald, is 'zwemveilig'. Zeker voor jonge kinderen in de groei is het nu belangrijk regelmatig te blijven zwemmen. De vaardigheden die je kind heeft aangeleerd kunnen zo op peil worden gehouden. Het zou zonde zijn van alle moeite die u geinvesteerd heeft, om de zwemdiploma's te halen, als het aangeleerde niet op peil wordt gehouden. Het spreekt ook vanzelf dat daarmee de veiligheid van het kind niet langer gewaarborgd is. 


Uw kind kan daarom bij de Zwemscouts nog door met bijvoorbeeld zwemvaardigheid 1, 2 en 3. Wie wil blijven zwemmen, kan ook kiezen om door te gaan met zwemmen bij een zwemvereniging. Je kind kan lid worden van een vereniging om de zwemsport te beoefenen en de zwemtechniek nog meer te perfectioneren. Kijk eens op de sites van de onderstaande zwemverenigingen:

Zwemvereniging ZV Voerendaal  www.zvvoerendaal.nl
Zwemvereniging Eurode Kerkrade  
www.eurodekzc.nl

Speciale trainingen/herhalingslessen na het behalen van het zwemdiploma !!

In Kerkrade, zwembad dr Pool (zwemvereniging Eurode Kerkrade) en in Voerendaal, zwembad de Joffer (zwemvereniging Voerendaal) bestaat de mogelijkheid om een keer per week een training te volgen die puur gericht is op het blijven bijhouden van de zwemtechnieken van de zwemlessen en vooral gericht is op het nog meer verbeteren van de verschillende zwemslagen.

Alle zwemopleidingen worden begeleid door de lesgevers/trainers/coaches van de ZwemScouts.
Wie kan deelnemen? Iedereen die in het bezit is van een erkend zwemdiploma en de geleerde vaardigheden wil bijhouden. Het maakt niet uit waar je je zwemdiploma hebt gehaald.

Voor informatie kunt u mailen naar  info@zwemscouts.nl   
KEEP SWIMMING = KEEP SMILING

Tips om prettiger en sneller te leren zwemmen

Om te beginnen is het altijd de bedoeling dat een kind kan drijven voordat de zwemslagen worden aangeleerd. Een kind moet zowel op de rug als op de buik goed kunnen drijven.
Maar voordat een kind durft te gaan drijven, moet hij eerst in het water (en onder water) durven. Wat kunt u als ouder doen om uw kind daarbij te helpen? De meeste van de onderstaande tips gaan daarover.


1. Ga zelf met het kind naar het zwembad
Verplaats u eerst eens fysiek in de positie van een kind. Ga eens in het zwembad op uw knieën zitten, op de hoogte van uw kind, en kijk om u heen. U ziet dan een enorm groot vlak water, met allemaal dobberende hoofden erin.
U – en dus uw kind – ziet hoofden die dichterbij komen en weer weg gaan. Dat die hoofden zwemmende mensen zijn, is niet het eerste wat er in uw kind opkomt.
Praat samen over wat je ziet. Zo zal het minder eng worden.
Ravot en speel met uw kind in ondiep water. Laat zien dat het leuk is om gekke bewegingen in het water te maken. Leer uw kind ook om van een kleine hoogte in het water te springen. Laat het rennen door het water. Maak daarbij ook gebruik van de armen, en spetter er lekker op los. Zo leert het kind om te gaan met de tegendruk van het water en met spetters in het gezicht.


2. Doe spelletjes met het gezicht onder water
Leer spelenderwijs dat je zonder problemen onder water kunt met je gezicht. Niet dwingen natuurlijk, maar probeer eerst eens één oor onder water te leggen. Hoor je dan nog iets? Wat? Zo ook met je neus onder water.
Geef het kind een zwembrilletje om onder water te kunnen kijken. En probeer samen (op een willekeurige plek, bijvoorbeeld in de auto) om tien tellen je adem in te houden. Probeer dat ook eens onder water.


3. Oefen het liggen op de rug

Doe eerst eens voor hoe je ontspannen kunt drijven op de rug. Dat gaat zo: oren in het water, kijken naar het plafond, billen dichtknijpen. In het begin vindt het kind dit heel erg eng.
Houd voortdurend lichaamscontact met uw kind bij deze oefening. Laat het kind de handen op schouderhoogte brengen, dan door de knieën zakken, het hoofd achterover doen en de benen strekken (licht afzetten), en de billen omhoog duwen. Ondersteun met een hand de rug of billen van het kind. Doe het niet te lang en bouw het vertrouwen langzaam op.


4. Oefen het vallen en opstaan in het water
Als een kind valt, bij lopen of spelen in het water, dan is de eerste reactie van veel mensen om onmiddellijk toe te schieten om het kind te helpen opstaan, te pakken en te troosten. Dat is begrijpelijk, maar het kan beter.
Als een kind valt, dan schrikt het. Het is ook eng. Maar het is beter om het kind de kans te geven om zélf weer op te staan. Laat het gerust even ploeteren. Als het niet lukt, dan helpt u natuurlijk en daarna doet u een keertje langzaam voor hoe je opstaat in het water.
Als een kind zelfstandig overeind gekomen is, dan helpt dat het zelfvertrouwen in het water te versterken.


5. Oefen het liggen op de buik

Op de buik liggen is gemakkelijker naarmate het kind het gezicht goed in het water houdt. Kijk naar de bodem. Laat maar eens zien wat er met je benen gebeurt als je je hoofd omhoog doet: hoe verder je hoofd achterover buigt, hoe meer je benen naar beneden gaan. Dan kun je niet meer liggen.
Begin bij de kant. Zak door de knieën, zet met één been af tegen de muur en drijf. Als dat goed gaat, oefen het dan vanuit stilstaande positie. Als het hoofd goed in het water ligt (kijk naar de bodem), dan komen de billen vanzelf goed omhoog.
Ga in ondiep water en laat het kind de handen op de bodem zetten. Draai de handen zo, dat de vingers naar de tenen wijzen. De billen komen nu omhoog. Vraag het kind dan één hand los te laten en dan beide handen. U staat voor het kind en houdt zijn handen vast. Trek het kind door het water en laat het zijn gezicht in het water doen.


6. Oefen het flipperen met de benen
Zodra het kind kan drijven, oefen dan het flipperen met de benen (de beenslag bij borst-crawl). Eerst met zoveel mogelijk spetters (dat is leuk), dan zonder spetters. Voeten onder water houden.

7. Begin altijd met de benen
Als u uw kind een zwemslag wil aanleren, begin dan altijd met de benen. Veel ouders willen graag meteen een combinatie-schoolslag aanleren, maar dat lukt vrijwel nooit. Dat is voor een klein kind veel te moeilijk. Begin dus met de benen, en altijd eerst op de rug.
Tegenwoordig is de moderne instructie zo:
begin met liggen op de rug
buig de knieën terwijl de knieën nog bij elkaar blijven. De voeten zakken dan naar de bodem
laat dan de benen (tenen naar buiten) tot op schouderbreedte van elkaar gaan en draai ze terug totdat ze weer gestrekt liggen.

8. Benadruk de 'Pipo-stand' van de voeten
Het lastigste en tijdrovendste is het om een kind te leren de stand van de voeten goed te doen. De voeten moeten steeds goed naar buiten gedraaid. Noem het 'Pipo-voeten', of 'je knipperlichten aanzetten'. Of vraag aan de eigen zwem-onderwijzer hoe hij (of zij) dat noemt.
Laat het kind in ieder geval de tenen goed omhoog trekken. Dan gaan de voeten al iets in de juiste stand. Dan de tenen naar buiten draaien. Deze stand van de voeten is belangrijk om goed stuwing te krijgen in het water. Je kunt dit ook heel goed thuis oefenen. Op de bank. Of laat het kind eens lopen met de voeten naar buiten gedraaid en de tenen omhoog. Een andere truuk is om het kind te laten zwemmen met waterschoentjes.
Let op: zorg ervoor dat het kind bij de beenslag op de rug NIET de knieën intrekt. De knieën moeten onder water blijven en dat is alleen mogelijk als de billen goed omhoog geduwd worden.


9. Wat u vooral NIET moet doen

Zet uw kind niet onder druk om iets te doen wat het niet wil of niet durft. Dus niet pushen, want dat werkt niet. Het heeft geen zin als een kind al zenuwachtig wordt in het kleedhokje.
Maak het zwemmen niet tot een rottige ervaring, maar zorg dat het leuk blijft. Als een kind klaagt over kou of andere pijntjes, stop dan gewoon. Ga ook nooit schreeuwen in het water.

10. Wat u vooral WEL moet doen
Wees eerlijk tegenover uzelf, tegenover uw kind en vooral ook tegenover de zwem-instructeurs. Vertel het ze, als er iets met uw kind aan de hand is. Is het hoogbegaafd? Heeft het watervrees? Heeft het flapvoeten? Leert het moeilijk? Is het motorisch een rampkind? Vertel het de zwemleraar. Die kan er dan rekening mee houden in de benadering van uw kind.
Als een kind naar zwemles moet, zorg er dan voor dat de tijd ervóór ontspannen is. Ga op tijd van huis weg, zodat u zich niet hoeft te haasten. Kom de allereerste keer iets eerder dan de anderen. Zo kan het kind goed zien wat er allemaal gebeurt.
Praat met uw kind over deze belevenis. Bevestig dat hij of zij nu groot is en spreek uw kind ook als zodanig aan. Hij of zij heeft dus geen 'handjes' meer maar 'handen'. Er is immers een gigantische stap gezet.
Beloon uw kind steeds als het een dappere of knappe prestatie geleverd heeft in het water. Prijs het de hemel in, ook al duurde de prestatie maar 3 seconden en had u nauwelijks tijd om met uw ogen te knipperen.

Tot slot
Geef uw kind de tijd. Veel tijd. Overhaast het niet, en verwacht ook niet dat uw kind binnen 6 maanden een zwemdiploma haalt. Ook al is het in aanleg een sportief type. Alle kinderen leren zwemmen; hoe dan ook. Maar gun ze wel hun eigen tempo.
Hoe meer u samen van het water geniet, hoe meer uw kind plezier zal krijgen in het zwemmen. Zo zal het ook sneller vooruit gaan op weg naar het diploma. Maar bedenk dat het helemaal niet ongewoon is als het anderhalf jaar duurt. Zeker als uw kind nog heel jong is.
Kleding-eisen diplomazwemmen

Zwemdiploma A
Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma A dient de kleding te bestaan uit:
- Badkleding
- T-shirt, hemd of blouse met korte mouwen,
- Korte broek (d.w.z. broekje met pijpen; broekjes die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
- Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn
toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)
1*

Zwemdiploma B

Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma B dient de kleding te bestaan uit:
- Badkleding
- T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
- Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op
de huid zijn niet toegestaan)
- Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn
toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)

1*

Zwemdiploma C

Bij het diplomazwemmen voor het zwemdiploma C dient de kleding te bestaan uit:
- Badkleding
- T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
- Lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
- Regen/windjack (bedoeld wordt een jack met lange
mouwen, dat vaak is vervaardigd uit een soort nylon)
- Schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn
toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan)
1*

1* Het is toegestaan dat kandidaten in plaats van een broek/blouse een jurk met lange mouwen of rok/blouse met lange mouwen dragen. De jurk/rok moet tot over de knie reiken.


Eisen Zwemdiploma A


Gekleed zwemmen:
1. Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts; na het bovenkomen aansluitend
2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door
3. 12,5 meter schoolslag, onder een lijn door duiken, een halve draai om de lengte-as en
4. 12,5 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
5. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding:
1. Van de kant te water gaan met een sprong (een kopsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door (zonder boven te komen)
2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 3 meter van de (start-)kant bevindt.
3.1. 50 meter schoolslag, proef afmaken met
3.2. 50 meter enkelvoudige rugslag.
4.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna
4.3. 5 seconden drijven op de borst.
5.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
5.2. 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna 10 seconden drijven op de rug.
6. In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter borstcrawl.
7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 5 meter rugcrawl.
8. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 60 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, waarin 2 keer, al watertrappend een hele draai om de lengte-as gemaakt wordt.


Eisen Zwemdiploma B


Gekleed zwemmen:
1. Vanaf enige hoogte te water gaan met een voetsprong voorwaarts, onder water een halve draai om lengte-as maken; na het boven komen aansluitend
2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door
3. 25 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer een hele draai om de lengte-as, en
4. 25 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
5. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding:
1. Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen)
2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal, in het water hangend zeil, dat zich op 6 meter van de (start-)kant bevindt.
3.1. 75 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer voetwaarts richting de bodem zakken; proef afmaken met
3.2. 75 meter enkelvoudige rugslag.
4.1. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 7 seconden drijven op de borst.
5. In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door
5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele
meters enkelvoudige rugslag, waarna 15 seconden drijven op de rug.

6. In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter borstcrawl.
7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 10 meter rugcrawl.
8. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, gevolgd door 30 seconden watertrappen met gebruik van armen en benen, aansluitend 30 seconden watertrappen met de benen.


Eisen Zwemdiploma C

Gekleed zwemmen:
1. Van de kant te water gaan met een rol voorover, aansluitend
2. 15 seconden watertrappen, gevolgd door
3. 30 seconden blijven drijven (HELP-houding) met gebruik van een hulpmiddel.
4. Van de kant te water gaan met een sprong naar keuze, aansluitend 50 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer onder een vlot door zwemmen en 1 keer over een vlot heen klimmen en
5. 50 meter enkelvoudige rugslag; proef afronden met
6. zelfstandig uit het water op de kant klimmen.

In badkleding:
1. Van de kant te water gaan met een kopsprong, direct gevolgd door (zonder boven te komen)
2. onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start-)kant bevindt.
3.1. 100 meter schoolslag, onderbroken door 1 keer koprol voorover en 1 keer een hoekduik richting bodem maken; proef afronden met
3.2. 100 meter enkelvoudige rugslag.
4.1. Van de kant te water gaan met een kopsprong (een startsprong heeft de voorkeur), direct gevolgd door
4.2. 5 seconden uitdrijven op de borst, aansluitend enkele meters schoolslag, waarna 10 seconden drijven op de borst.
5.In het water afzetten van de wand, direct gevolgd door 5 seconden uitdrijven op de rug, aansluitend enkele meters enkelvoudige rugslag, waarna
6. 20 seconden drijven op de rug, gevolgd door 5 meter hoofdwaarts voortbewegen op de rug met gebruik van armen.
7. In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter borstcrawl.
8. In het water afzetten van de wand, aansluitend 15 meter rugcrawl.
9. Van de kant te water gaan met een hurksprong, gevolgd door 30 seconden watertrappen met verplaatsen in meerdere richtingen, met gebruik van armen en benen, en 30 seconden (verticaal) blijven drijven met gebruik van armen.
Eisen Zwemvaardigheiddiploma 1

Gekleed zwemmen:
1.1 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met sprong naar keuze (helemaal onder water gaan) vervolgens watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven, proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.   
1.2 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een kopsprong onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start)kant bevindt, vervolgens schoolslag doorzwemmen tot 25 meter, gevolgd door 50 meter enkelvoudige rugslag, onderbroken door 2 keer een koprol achterover, aansluitend 50 meter schoolslag, 2 keer onderbroken door: onder een vlot in de lengte (minimaal 1,5 meter) door zwemmen, er vervolgens op klimmen en aan de tegenoverliggende kant eraf gaan en wederom onder het vlot door zwemmen, proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.   
1.3 Tweetallen. Een deelnemer die in het water ligt met behulp van een flexibeam of lesplankje naar de kant trekken.   

In badkleding:
1.4 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong naar keuze en 150 meter schoolslag zwemmen, waarbij minimaal 2 keer een keerpunt, uit de wedstrijdsport wordt gemaakt.   
1.5 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) en 25 meter samengestelde rugslag zwemmen.   
1.6 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een startsprong en 25 meter borstcrawl zwemmen.   
1.7 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) met wedstrijdstart en 25 meter rugcrawl zwemmen.   
1.8 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een startsprong en 8 meter (beginners)vlinderslag.   
1.9 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong naar keuze, vervolgens een aantal slagen schoolslag zwemmen, gevolgd door het maken van een hoekduik en aansluitend 3 pilonnen aantikken, die op een onderlinge afstand van 2 meter en minimaal 2 meter onder het wateroppervlak zijn opgesteld.   
1.10 In het water in rugligging 5 meter wrikken (stuwen) in de richting van het hoofd, aansluitend een gehurkte draai (360°).   
1.11 In het water met tweetallen 4 x de bal werpen.   
1.12 Starten in het water en 10 meter polocrawl zwemmen vervolgens 30 seconden ongelijkzijdig watertrappen.   
Eisen Zwemvaardigheidsdiploma 2

Gekleed zwemmen:
2.1 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong voorwaarts (helemaal onder water gaan), watertrappend van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een drijfmiddel maken en hiermee 1 minuut blijven drijven, proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.   
2.2 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een kopsprong en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start)kant bevindt, vervolgens (zonder boven water te komen) een pylon op 12 meter (van de startkant) aantikken, hierna schoolslag doorzwemmen tot 25 meter, gevolgd door 50 meter enkelvoudige rugslag, 1 keer onderbroken door een koprol voorover en een koprol achterover, aansluitend 50 meter schoolslag, waarbij 1 keer het volgende onderdeel wordt uitgevoerd met tweetallen: deelnemer A en B zwemmen naar elkaar toe, deelnemer A legt de handen op de schouders van deelnemer B en duwt deze even onder water terwijl hij/zij er overheen zwemt. Deelnemer B zwemt onder deelnemer A door, proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.   
2.3 In tweetallen. Vanaf de kant met een hurksprong te water gaan met een flexibeam of lesplankje in de hand, vervolgens de kant vastpakken, flexibeam of lesplankje laten vastpakken door de deelnemer die in het water ligt en deze naar de kant trekken.   

In badkleding:
2.4 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong naar keuze en 175 meter schoolslag zwemmen, waarbij minimaal 2 keer een keerpunt uit de wedstrijdsport wordt gemaakt.   
2.5 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) en 50 meter samengestelde rugslag zwemmen.   
2.6 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een startsprong en 50 meter borstcrawl zwemmen.   
2.7 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) met wedstrijdstart en 50 meter rugcrawl zwemmen.   
2.8 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een startsprong en 10 meter vlinderslag.   
2.9 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong naar keuze, vervolgens een aantal slagen schoolslag zwemmen, vervolgens een hoekduik maken en aansluitend onder water door 2 staande hoepels zwemmen, die op een onderlinge afstand van 2 meter en minimaal 1,5 meter onder het wateroppervlak zijn opgesteld.   
2.10 In het water in rugligging 5 meter wrikken (stuwen) in de richting van de voeten, aansluitend een gehurkte draai (360°) rechtsom, uitstrekken en een gehurkte draai (360°) linksom maken.   
2.11 Starten in het water en 10 meter polocrawl zwemmen met bal.   
2.12 30 seconden ongelijkzijdig watertrappen en op signaal 3 keer omhoog komen.   

Eisen Zwemvaardigheidsdiploma 3

Gekleed zwemmen:
       
3.1 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong voorwaarts (helemaal onder water gaan) vervolgens watertrappend, van een (meegenomen of toegeworpen) plastic zak een drijfmiddel maken en hiermee 30 seconden blijven drijven, hierna onder water gaan, de plastic zak legen, weer boven water komen en opnieuw met lucht vullen en 30 seconden drijven, proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.   
3.2 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een kopsprong en onder water zwemmen door een gat in een verticaal in het water hangend zeil dat zich op 9 meter van de (start)kant bevindt, vervolgens (zonder boven water te komen) een pilon op 15 meter aantikken, hierna schoolslag zwemmen tot 25 meter, gevolgd door 50 meter enkelvoudige rugslag, 1 keer onderbroken door twee koprollen voorover en twee koprollen achterover, aansluitend 50 meter schoolslag, onderbroken door: een hoekduik, onder water door een poortje heen zwemmen, een halve draai om de lengte-as maken naar rugligging en zo boven water komen, proef afronden met zelfstandig uit het water op de kant klimmen.   
3.3 In tweetallen. Vanaf de kant met een hurksprong te water gaan met een flexibeam of lesplankje in de hand, flexibeam of lesplankje laten vastpakken door de deelnemer die minimaal 10 meter vanaf de kant in het water ligt en deze 10 meter in rugligging naar de kant trekken.   

In badkleding:
3.4 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong naar keuze en 200 meter schoolslag, waarbij minimaal 3 keer een keerpunt uit de wedstrijdsport wordt gemaakt.   
3.5 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) en 75 meter samengestelde rugslag zwemmen.   
3.6 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een startsprong en 75 meter borstcrawl zwemmen, waarbij minimaal 1 tuimelkeerpunt wordt gemaakt.   
3.7 Starten in het water (handen aan stang, bassinrand of startblok) met wedstrijdstart en 75 meter rugcrawl zwemmen, waarbij minimaal 1 keerpunt uit de wedstrijdsport wordt gemaakt.   
3.8 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een startsprong en 15 meter vlinderslag zwemmen.   
3.9 Van de bassinrand of een startblok te water gaan met een sprong naar keuze, een aantal slagen schoolslag zwemmen, vervolgens een hoekduik maken en aansluitend onder water een hoepel (horizontaal liggend op de bodem, minimaal 2 meter diep) van de bodem optillen, er doorheen zwemmen en weer boven water komen.   
3.10 In het water in rugligging 5 meter wrikken (stuwen) in de richting van het hoofd, aansluitend een salto achterover gehurkt maken.   
3.11 Starten in het water en met z’n tweeën naast elkaar 10 meter polocrawl zwemmen met bal, de bal twee keer naar elkaar overspelen.   
3.12 30 seconden ongelijkzijdig watertrappen en de bal minimaal 3 keer overgegeven van de ene naar de andere hand, ruim boven het wateroppervlak.   

Kleding-eisen Zwemvaardigheidsdiploma

Zwemvaardigheidsdiploma’s 1, 2 en 3

Kledingeisen
Het kledingpakket is gelijk aan het kledingpakket voor het zwemdiploma B van het Zwem-ABC:

badkleding
T-shirt, blouse of hemd met lange mouwen
lange broek (lange broeken die naadloos aansluiten op de huid zijn niet toegestaan)
schoenen (plastic, leren en sportschoenen zijn toegestaan; schoenen zonder echte zool zijn niet toegestaan).

Het is toegestaan dat kandidaten i.p.v. broek / blouse een jurk met lange mouwen of een rok / blouse met lange mouwen dragen. De jurk / rok moet tot over de knie reiken.Gefeliciteerd met je zwemdiploma
ZwemScouts zwemopleidingen

Algemeen secretariaat:  Kampstraat 98 6466 BW Kerkrade

Voor klachten kunt u mailen naar info@zwemscouts.nl


Bepalingen voor zwemlessen

Beginnen
Kinderen kunnen beginnen met de zwemles vanaf 4 jaar. U kunt van tevoren uw kind aanmelden voor de les. 

Lesduur
De zwemles wordt gegeven in een lesbloksysteem waarbij u per lesblok betaalt.
Aan het einde van elk lesblok wordt elk kind beoordeeld of het kan doorstromen naar het volgend lesniveau. 

Lessen
Voor elk lesblok wordt er een overzicht verstrekt met datums wanneer er met kleding gezwommen wordt. We verzoeken de ouders om dit overzicht aan te houden en ervoor zorg te dragen dat aan de kledingeisen voldaan wordt. Kijk voor de kledingseisen op deze site.
• Als het A-diploma eenmaal gehaald is, zijn diploma B en het complete Zwem-ABC ook binnen bereik. Gemiddeld hebben zwemleerlingen 42 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alléén. Hierbij merken wij op dat hier gemiddelden zijn genoemd, dit is geen garantie, elk kind kent een andere ontwikkeling en groei waardoor deze gemiddelden kunnen afwijken. Hierbij geven wij de voorrang op de veiligheid van u kind .
Op deze website worden de datums vermeld wanneer de nieuwe lesblokken starten

Financieel
• De inschrijfkosten bedragen 15,00 euro.
Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24 tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts.
Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind.
Wij verzoeken u vriendelijk om alle betalingen apart per kind te verrichten.
• De lesgelden van nieuwe lesblokken moeten uiterlijk 1 kalendermaand vooraf zijn voldaan.
• De leskosten per lesblok zijn opvraagbaar door een email te sturen naar : info@zwemscouts.nl

Opzeggen / tussentijds stoppen / Lesgelden verrekenen / opschorten
• Om misverstanden te voorkomen geld dat alleen schriftelijk kan worden opgezegd. De opzegging moet zijn voorzien van een handtekening van een
  van de wettelijke vertegenwoordigers. De schriftelijke opzegging moet worden afgegeven op een volgende zwemles.
Bij tussentijds opzeggen of stoppen met het volgen van de lessen voor het einde van het lesblok vindt er geen restitutie van het lesgeld plaats.
• Wij behouden ons het recht voor om de deelname aan onze lessen op te zeggen vóór afloop van het lesblok indien wij dit nodig achten.   

• Lesgelden worden tijdens het lesblok niet terugbetaald/verrekend/opgeschort.
• Lesgelden dienen uiterlijk een kalendermaand voor de eerste zwemles van het nieuwe lesblok te zijn voldaan. 
  Na betaling wordt een lesplaats gereserveerd/ingepland. Na reservering/inplanning is restitutie niet meer mogelijk.
• Indien een of meer lessen uitvallen doordat de zwemgelegenheid niet gebruikt mag worden zal het betreffende lesgeld verrekend worden. 
• Indien de lessen uitvallen buiten de schuld van de organisatie ZwemScouts, of als de lessen niet kunnen worden gevolgd (ziekte, vakantie etc), vindt er geen restitutie/opschorten van het lesgeld plaats.

Diplomakosten

• Diplomakosten moeten tijdig vooraf zijn voldaan. U ontvangt hiervan een bericht als het lesblok is gestart. 

Verantwoordelijkheid
De organisatie ZwemScouts stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen, ziekte of schade.

Sociale veiligheid

•  Binnen de Gedragscode Zwembranche is het telefonisch meldpunt van NOC*NSF beschikbaar voor de zwembranche. Het telefoonnummer van het meldpunt is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Bij dit meldpunt kan men terecht voor eerste opvang, vragen en advies aangaande ongewenst gedrag binnen het zwemonderwijs.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts, gevestigd aan Kampstraat 98
6466 BW Kerkrade, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.zwemscouts.nl 
Postadres
Drieoortsput 82 6417 PN Heerlen

Penningmeester is de Functionaris Gegevensbescherming van Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts
Hij/zij is te bereiken via administratie@zwemscouts.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens 3 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts verstrekt geen gevens aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@zwemscouts.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zwemvereniging Voerendaal zwemscouts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@zwemscouts.nl