TERUG

Z
WEMSCHOOL ZWEMSCOUTS VOERENDAAL

POSTADRES
Algemeen secretariaat:  Drieoortsput 82 6417 PN Heerlen.

BEPALINGEN VOOR DE ZWEMLESSEN DATUM 01-01-2019

• Door betaling van het lesgeld en/of het volgen van onze zwemlessen gaat men akkoord met de bepalingen van de organisatie ZwemScouts.


DEELNEMEN AAN DE ZWEMLESSEN
• Kinderen kunnen deelnemen aan onze zwemlessen vanaf 4 jaar. 

ZWEMLESSEN
• De zwemlessen wordt gegeven in een
zwemlesbloksysteem van 9 zwemlessen waarbij per zwemlesblok wordt betaalt.
• Tijdens of op het einde van elk zwemlesblok wordt beoordeeld of men kan doorstromen naar het volgend lesniveau.
• Voor elk zwemlesblok wordt er een overzicht verstrekt met de datums wanneer er met kleding gezwommen wordt. We verzoeken de ouders om dit overzicht aan te houden en ervoor zorg te dragen dat aan de kledingeisen voldaan wordt. 
• Als het A-diploma eenmaal gehaald is, zijn het zwemdiploma B en het zwemdiploma C (het complete Zwem-ABC) ook binnen bereik. Gemiddeld hebben zwemleerlingen 42 klokuren nodig om het diploma A te behalen. Voor diploma B staan gemiddeld 12 klokuren, en voor C nog 12 klokuren. B en C samen kosten dus nog minder tijd dan het A-diploma alléén. Hierbij merken wij op dat hier gemiddelden zijn genoemd, dit is geen garantie, elk kind kent een andere ontwikkeling en groei waardoor deze gemiddelden kunnen afwijken. Hierbij geven wij de voorrang op de veiligheid van u kind. 


NIEUWE AANMELDINGEN

• De inschrijf- administratiekosten bedragen 15,00 euro. Deze moeten voor de eerste zwemles worden voldaan. 
• Indien de zwemlessen na de 1e zwemles worden voortgezet moet het eerste zwemlesblok worden voldaan. Hiervan ontvangen jullie bericht.
• Tijdig voor het volgende lesblok ontvangen de ouders informatie over de betaling van het volgende lesblok.

OPZEGGEN/TUSSENTIJDS STOPPEN/LESGELD VERREKENEN/OPSCHORTEN
• Met het voldoen van de inschrijfbijdrage en het voldoen van de bijdrage voor een lesblok wordt er een lesplaats gereserveerd. 
• Na reservering is een gehele of gedeeltelijke restitutie van de inschrijfbijdrage of de bijdrage voor een lesblok om welke reden dan ook, niet mogelijk.
• Indien er zwemlessen uitvallen door overmacht, of als de zwemlessen niet kunnen worden gevolgd door bv ziekte, vakantie of een andere reden, vindt er geen restitutie van de inschrijfbijdrage of de bijdrage voor een lesblok of verplaatsen/inhalen van de zwemlessen plaats.

DIPLOMAKOSTEN
• Diplomakosten moeten tijdig vooraf worden voldaan. Jullie ontvangen hierover tzt een bericht.

FINANCIEEL
• Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24 tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts.
• Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind en betaal per kind apart.

VERANTWOORDELIJKHEID
• De organisatie ZwemScouts stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, ongevallen, ziekte of schade.

KLACHTEN OF VRAGEN
Voor klachten of vragen kunt u mailen naar info@zwemscouts.nl

Bij betaling van het zwemlesblok gaat u akkoord met de bepalingen die op deze site zijn opgenomen gedurende het bedoelde zwemlesblok.