Zwemschool ZwemScouts

info@zwemscouts.nl

Financiële bijdrage zwemlessen via Jeugdfonds Sport & Cultuur


Het is van groot belang dat alle kinderen en jongeren veilig kunnen zwemmen. Willen jullie jullie kind graag zwemdiploma’s laten halen maar hebben jullie hier geen of niet voldoende geld voor?
Jeugdfonds Sport & Cultuur kan jullie wellicht een steuntje in de rug geven. Kinderen en jongeren die opgroeien in een gezin waar niet voldoende middelen zijn om te kunnen sporten en/of het zwemdiploma te halen, kunnen namelijk een vergoeding ontvangen vanuit dit fonds.

Indien jullie een aanvraag willen indienen bij het jeugdfonds om bij ons de zwemlessen te kunnen volgen verzoeken wij jullie vriendelijk om dit eerst bij ons door te geven dat jullie dit willen doen zodat wij kunnen kijken wanneer er eventueel lesplaatsen vrij zijn.  

 

Neem contact op met het Jeugdfonds Sport en Cultuur klik hier 

 

 

zwemscholen

zwemlessen

heerlen

parkstad

Voerendaal