TERUG NAAR WWW.ZWEMSCOUTS.NL

ZWEMSCHOOL ZWEMSCOUTS VOERENDAAL
ZWEMVERENIGING VOERENDAAL

VOORWAARDEN / BEPALINGEN  ZWEMLESSEN 

Datum 07-05-201
4

ALGEMEEN

Men gaat oa akkoord met de hieronder genoemde voorwaarden bij inschrijving en/of door betaling van het lesgeld en/of het volgen van onze zwemlessen. 

DEELNEMEN AAN DE ZWEMLESSEN

 • Indien er lesplaatsen beschikbaar zijn kunnen kinderen deelnemen aan onze zwemlessen vanaf 4 jaar. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. 

AANMELDEN - INSCHRIJVEN LESPLAATS

 • Leszwemmers aanmelden is gratis. Wij geven jullie vervolgens aan wanneer er een lesplaats vrij is.
 • Inschrijven / reserveren voor een lesplaats 15,00 euro (eenmalig). 
 • Inschrijvingen waarbij men niet aangeeft dat men akkoord is met onze voorwaarden worden niet verder behandeld.  
 • Alleen het ingeschreven kind kan gebruikmaken van de gereserveerde lesplaats. 

ZWEMLESSEN

 • Tijdens elk lesblok wordt beoordeeld of de les zwemmer kan doorstromen naar het volgend lesniveau.
 • Er worden overzichten verstrekt met de datums wanneer de les zwemmers met kleding moeten zwemmen.. Wij verzoeken de ouders vriendelijk om dit overzicht aan te houden en ervoor te zorgen dat aan de kledingeisen wordt voldaan.
 • Tijdens de eerste zwemlessen wordt door onze instructeurs beoordeeld of de leszwemmer de zwemles kan blijven volgen. Dit zijn geen zg proef zwemlessen.  

LESGELD / LESPLAATSEN

 • Het lesgeld van elk lesblok moet steeds voor de eerste zwemles van het lesblok (+/- 4 weken vooraf) zijn voldaan. 
 • Tijdig voor het volgende lesblok ontvangen de ouders informatie over de betaling van het volgende lesblok.
 • Het lesgeld kan alleen per aangegeven lesblok worden voldaan. 

OPZEGGEN/TUSSENTIJDS STOPPEN/LESGELD VERREKENEN/OPSCHORTEN

 • Zwemschool ZwemScouts is een onderdeel van zwemvereniging Voerendaal. Zwemschool ZwemScouts werkt budget neutraal waardoor de leskosten o.a. ten gunste van de ouders zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. Zwemschool ZwemScouts is geen zg "commercieel winst bedrijf".
 • Opzeggen van de zwemlessen kan op elk moment en alleen door een email te sturen naar info@zwemscouts.nl.  
 • Na reservering/betaling van een lesplaats is een gehele of gedeeltelijke restitutie van de inschrijf bijdrage en/of het lesgeld, inhalen van zwemlessen, om welke reden en/of oorzaak dan ook, niet mogelijk.
 • Corona informatie vanaf 01-01-22 : Wij zijn er steeds in geslaagd om de zwemlessen die zijn uitgevallen door Corona Lock downs wel achteraf in te halen. Dit zonder meerkosten voor de ouders.  

DIPLOMA KOSTEN

 • De diploma kosten worden apart in rekening gebracht.

OPENSTAANDE BIJDRAGEN

 • Alleen als alle bijdragen in zijn geheel zijn voldaan kan de leszwemmer de zwemlessen blijven volgen en aan de les zwemmer eventueel een zwemdiploma worden uitgereikt.

FINANCIEEL

 • Betalingen kunnen worden overgemaakt naar giro IBAN: NL25 INGB 0006 4386 24 tnv Zwemvereniging Voerendaal inzake Zwemscouts. 
 • Vermeld altijd de voor- en achternaam van het kind en betaal per kind apart.
 • Zwemschool ZwemScouts mag alle genoemde bijdragen en lesgelden tussentijds verhogen. Hiervan ontvangen de ouders vooraf een bericht. 

OPZEGGEN ZWEMLESSEN 
a) De zwemlessen kunnen (met directe ingang) door Zwemschool ZwemScouts worden opgezegd indien;

 1. het gedrag van ouders, begeleiders, les zwemmers het beleid van onze organisatie en/of het lesgeven belemmert; *
 2. het gedrag van ouders, begeleiders, les zwemmers onaanvaardbaar is; *
 3. de aanwijzingen, verzoeken van onze kaderleden of zweminstructeurs door ouders, begeleiders en/of les zwemmers worden genegeerd of niet worden geaccepteerd; *
 4. het beleid, bepalingen en/of verzoeken van onze organisatie door ouders, begeleiders en/of les zwemmers worden genegeerd of niet worden geaccepteerd; *
 • * Dit ter exclusieve beoordeling door Zwemschool ZwemScouts
  Extra Informatie
 • Als m.b.t. de situaties genoemd bij 1 tm 4 de zwemlessen worden opgezegd vindt er geen restitutie plaats van de eventueel betaalde inschrijf bijdrage, zwemles bijdragen en diplomakosten. Dit geldt ook voor betaalde bijdragen van stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur.

b) De zwemlessen kunnen (met directe ingang) door Zwemschool ZwemScouts worden opgezegd indien blijkt dat betalingen niet (geheel) op de aangegeven datum zijn voldaan of dat er sprake is van betalingsachterstand.

VERANTWOORDELIJKHEID

 • De organisatie ZwemScouts cq zwemvereniging Voerendaal is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor diefstal, verlies, ongevallen, letsels, ziekte, besmetting, schade tijdens, en kijken naar, de zwemlessen, 
 • Onze organisatie heeft altijd het recht om haar beleid en uitvoering aan te passen en/of te actualiseren. 

CONTACT 

 • administratie@zwemscouts.nl voor vragen over financiлle zaken 
 • info@zwemscouts.nl voor klachten en alle andere zaken
 • Afmelden les zwemmers bij ziekte, vakantie, afwezig enz klik hier.

Wij wensen onze les zwemmers veel succes en plezier toe tijdens de zwemlessen en dat ze snel mogen slagen voor het zwemABC